Analytische Coaching, wat is dat?

Ik hoor je al denken. Nog een coach erbij. Help!! er zijn er al zoveel. Klopt, maar wacht ………. ik zal het je uitleggen. Analytische Coaching is niet een nieuw soort coach maar een wijze van werken.

Op de markt zijn er vele verschillende coaches te vinden. Voor elk probleem een coach. Een budget-coach, een life-coach, een sport coach, een loop-baancoach en ga zo maar door. Vaak is heel helder vanuit welk vakgebied er een ondersteuning wordt geboden.

Wat niet altijd even duidelijk is is de methodiek die wordt gebruikt en wat het oplevert. Om dit als cliënt te kunnen beoordelen moet je eerst inzicht hebben in welke methodieken er zijn voor je een echte keuze kunt maken.

Vier hoofdstromen van coaching

 • Directieve coaching = van buitenaf proberen te verbeteren
  ** vooral effectief bij concrete en praktische vraagstukken
 • Counselende coaching = de focus naar binnen proberen te verplaatsen
  ** vooral geschikt bij tekortschietend zelfvertrouwen en sub assertiviteit. Hoe voelt
  de coachee zich en hoe hij/zij zelf tegen problemen aankijkt
 • Paradoxale coaching = van buitenaf proberen te verontrusten of verrassen
  ** wordt kortdurend ingezet bij dubbelzinnige, intern tegenstrijdige vragen aan de
  coach
 • Analytische coaching = van binnenuit proberen te begrijpen
  ** wordt vooral ingezet bij gelaagde en emotionele vraagstellingen

De meeste coaches maken gebruik van de directieve stroming. Deze is algemeen en vereist geen verdiepende opleidingen.

Ik maak zelf gebruik van de Analytische Coaching. Deze methodiek streeft naar een toenemend inzicht in de problematiek van jezelf.

Om tot daadwerkelijke blijvende gedragsverandering te komen is het noodzakelijk om antwoorden te vinden hoe onze emotionele worstelingen en problemen zijn ontstaan. Samen doorlopen we gebeurtenissen in jouw leven en gaan we opzoek naar welke onbewuste processen en gedachtepatronen erachter schuilgaan. Wat maakt nu dat je niet doet wat je eigenlijk heel graag zou willen gaan doen? Waardoor raak jij nu precies geblokkeerd? Dit kunnen vragen zijn in vanuit een werksituatie maar ook vanuit je privé.

Dit proces noemen we Analytisch Coaching.

Analytische Coaching is voor mensen die volwaardig hun kwaliteiten in het leven willen inzetten en bereid zijn oude patronen af te leggen zodat zij zichzelf met nieuw elan verder kunnen ontwikkelen.

Met Analytische Coaching word je aangemoedigd naar je spiegelbeeld te kijken en krijg je inzicht in je onbewust handelen. Het vereist lef om op deze manier naar jezelf te kijken en levert je uiteindelijk een schat aan informatie en mogelijkheden op. Deze confrontatie met jezelf is een stap naar jouw persoonlijk potentieel, naar echt volwassen worden! Krachtig in je kern komen, waardoor je energiek en vol overgave in het leven komt te staan.

Hierdoor leef je je talent en ben je in balans.

× Contact via WhatsApp?