eendaagsetraining

Waarom doe jij soms dingen die je eigenlijk anders gepland had?

Overkomt jou het ook wel eens dat:

 • je JA hebt gezegd, terwijl van binnen alles NEE riep?
 • je soms dingen zegt of doet waarvan je je achteraf afvraagt waarom je dat gedaan hebt?
 • je soms geïrriteerder reageert dan eigenlijk nodig was?
 • je vaak voor anderen bezig bent dan voor jezelf?
 • je vaak op eenzelfde wijze reageert terwijl dat je zo graag anders had willen reageren?

Ook jij kunt veranderen.

Wil jij ook weer de regie hebben over je eigen leven? Dat kan met deze training. De Bounderei samen met Blijvend Anders helpen je om weer de regie te pakken. In deze ééndaagse training krijg je inzicht in:

 • hoe je brein, emoties, gevoelens en verleden elkaar nu tegenwerken
 • hoe je brein, emoties, gevoelens en verleden met elkaar kunnen samenwerken
 • waar jouw reactie/gedrag vandaan komt en hoe je dat kunt veranderen

Vanaf morgen is alles anders

Dit is een opstap naar effectief jezelf te veranderen. Je ervaart minder stress en kunt beter omgaan met spanning, problemen en conflicten op de werkvloer en in de privésfeer. Dit alles gaat je energie opleveren. Hierdoor keert de rust en balans terug in je leven.

Ga naar www.debounderei.nl/inschrijvingeendaagsetraining/

psychisch verzuim

Psychisch verzuim weer gestegen maar wat betekent dat voor u?

Let Het psychisch verzuim is in 2019 opnieuw gestegen terwijl het gemiddelde verzuimpercentage lijkt te stagneren. In circa 1 op de 3 gevallen zijn psychische klachten de oorzaak van ziekteverzuim. Vooral het stress gerelateerde verzuim is problematisch. Dit aandeel is inmiddels zo groot geworden dat het beroepsziekte nummer 1 is.

Iedereen heeft wel eens stress. Dat is op zich niet erg. Stress is zelfs goed. Hierdoor komt er adrenaline vrij om te kunnen presteren. Topsporters maken hier gebruik van. Een medewerker die continu stress ervaart, kan hij lichamelijke of psychische klachten krijgen en ziek worden. Letterlijk. En dat kan grote gevolgen hebben. Een werknemer met een burn-out of bore-out is gemiddeld 8 maanden niet of niet volledig inzetbaar op de werkvloer.

Kosten langdurig verzuim
Let wel: Een arbeidsongeschikte werknemer kost anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als zijn brutoloonkosten. Dat bedrag bestaat uit:

 • omzet/productie verlies
 • vervanging of extra werk door collega’s (overwerk)
 • verhoging van WIA premie voor alle medewerkers wanneer een zieke medewerker niet gere-integreerd wordt in de organisatie.

Signalen psychische klachten 
Het meest opmerkelijke is om signalen van psychisch verzuim te herkennen en tijdig actie te ondernemen. Hierdoor kan ziekteverzuim door stress en langdurig uitval worden voorkomen. Diverse signalen bij de medewerker kunnen duiden op psychische klachten met de kans op uitval:

 • voelt zich moe, komt mat over en heeft een lagere productiviteit
 • wordt steeds cynischer over de werkdruk, de werkactiviteiten en heeft veel moeite met veranderingen
 • is vaker ontevreden en sneller geïrriteerd dan anders
 • heeft steeds meer lichamelijke klachten. Een eventueel doktersbezoek draagt niet structureel bij tot herstel en beter functioneren
 • meldt zich vaker ziek.

Wat is het belangrijkste?
Het allerbelangrijkste is deze signalen op te merken en met de medewerker in gesprek te gaan. Terwijl de oplossing niet gelijk voor handen is, maar aandacht voor de medewerker zorgt voor sociale veiligheid. Aan het psychisch verzuim ligt vaak een gedragspatroon ten grondslag wat niet zomaar opgelost kan worden. Hiervoor kan analytische coaching een oplossing bieden, omdat deze methodiek streeft naar een toenemend inzicht in de problematiek van de medewerker zelf.

De Bounderei is specialist op het gebied van psychisch verzuim. Neem contact met ons op.

Zie ook mijn Blog over “Goed bedoelde initiatieven in een langdurig ziekteverzuim traject kan je als kleine ondernemer in grote financiële problemen brengen

Langdurig verzuim

Goede bedoelde initiatieven in een langdurig verzuimtraject kan je als kleine ondernemer in grote financiële problemen brengen

Als ZZP’er kom ik geregeld bij bedrijven met het verzoek om een advies te geven in verzuimdossiers. Meestal gaat dit om dossiers waarvan de medewerker langer dan 1 jaar psychisch verzuimt. Kleine ondernemers (minder dan 150 werknemers) hebben niet vaak te maken met langdurig verzuim. En het is dan ook niet zo raar dat er nauwelijks expertise aanwezig is in het bedrijf. Vol trots laten ze mij het verzuimdossier zien en gaan ervan uit dat alles op orde is. Maar helaas, de praktijk is anders.

Het UWV hanteert hele strenge regels. Een boete ligt op de loer. De boete houdt in dat de werkgever nog eens 1 jaar (maximaal) de medewerker verder dient te begeleiden tijdens ziekte. Van een eventueel ontslag ihkv de WIA (> 35% arbeidsongeschikt) kan dan nog geen sprake zijn. Dit kan je als kleine ondernemer in grote financiële problemen brengen.

Alle goede bedoelingen ten spijt maar het UWV is keihard. Hieronder een paar voorbeelden waar het helemaal mis kan gaan:

 • Regelmatig overleggen met de medewerker is niet een gesprek bij de koffieautomaat
  Het re-integratie gesprek dient regelmatig gevoerd te worden. En regelmatig is dan ook echt regelmatig. Het UWV hanteert de regel van eens in de 6 weken. Laat dit niet versloffen. Ook tijdens de vakantieperioden gaat dit gewoon door. In dit overleg moet duidelijk naar voren komen wie wat gedaan heeft. Dit moet iedere 6 weken vastgelegd worden. Advies is om dit te doen aan de hand van de formulieren welke het UWV beschikbaar stelt. Dit houd je als werkgever scherp.
 • Aardig zijn of veel begrip voor de situatie is ‘killing’
  Ik ga er in beginsel vanuit dat zowel de werkgever als werknemer goede intenties hebben. Maar wees niet te soft. Een medewerker van alles aanbieden waar telkens nee op word gezegd of niet in actie komt, komt je uiteindelijk duur te staan. Op een gegeven moment MOET de werknemer in beweging komen. Doet de medewerker dat niet dan kan dat gezien worden als het niet meewerken aan de re-integratie. Ook dit dient schriftelijk duidelijk gemaakt te worden aan de medewerker.
 • Ook de werknemer heeft iets te doen
  Stel duidelijke doelen en stel termijnen. Bijv. om een coach te zoeken of een multidisciplinair traject. Heeft de medewerker dat niet gedaan dan zoek jij als werkgever er één. Komt de medewerker na intake nog niet in actie dan geef je een waarschuwing voor het niet mee werken aan de re-integratie. Vervolgens kan er een berisping opgelegd worden. Als werkgever kun je dit melden aan het UWV.
 • Tijdens een re-integratietraject veranderen van werkzaamheden/functies pakt niet altijd goed uit
  Het doel van de re-integratie is de ‘zieke’ medewerker terug te laten keren op de functie (inclusief alle taken) welke voorafgaand aan het verzuimtraject werden uitgevoerd. Uiteraard moet je de medewerker de gelegenheid geven om te re-integreren op andere functies of taken maar dit heeft slechts als doel om bijv. de medewerker arbeidsritme te geven of uit de luwte van de eigen taken/afdeling te houden. Maar let op: dit is slechts tijdelijk. Het doel blijft re-integratie op de oude functie. Op basis daarvan oordeelt het UWV.

Belangrijk is dat je als werkgever de regie houdt. Maar hoe doe je dat? Als kleine ondernemer heb je geen specialist op het gebied van langdurig verzuim in dienst. Het eerste half kun je het prima alleen. Zolang je de regels van de Wet Poortwachter volgt. Als daarna de verwachting is dat het verzuimtraject langer gaat duren wordt het proces weerbarstiger. De Bounderei kan u hierbij als specialist op het gebied van verzuimbegeleiding ondersteunen in dit traject.

Neem nu contact met mij op voor meer informatie

de bounderei talent organisatie

Kennisshops 8 februari en 14 maart 2020

KENNISSHOP

waarom doen intelligente mensen (soms) domme dingen?

of anders gezegd:

waarom doe jij soms dingen die je helemaal niet wil doen?

 

 • Zaterdag 8 februari van 10:00 – 16:00 uur in Zutphen
 • Zaterdag 14 maart van 10:00 – 16:00 uur in Zutphen

Door Rob Droog (Blijvend Anders) en Erica van den Hoorn (De Bounderei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAAROM DOE IK DAT TOCH ELKE KEER ZO….IK WIL HET ZO GRAAG ANDERS?

 
Dat is een hele goede vraag en als je het echt anders wilt gaan doen een vraag die je ook niet meer los moet laten. De waarom vragen zijn zeer zinvol en zeer welkom, zeker bij ons…
Wil je het echt weten hoe het komt, kom dan een dag luisteren en vragen stellen tijdens de Kennisshop van Blijvend Anders en van De Bouderei met als thema: waarom doen intelligente mensen (soms) domme dingen?
 
Tijdens deze Kennisshop krijgt u van A tot Z te horen en te zien waar die machten en krachten vandaan komen die je de dingen laat doen en laat zeggen die je niet wilt doen en niet wilt zeggen. Via een ontwikkeld model van Rob Droog behandelen we alle aspecten die tijdens de verschillende levensfases houding en gedrag doen ontstaan en in stand houden. Daarin zitten dus ook de oorzaken van houding en gedragingen waar je eigenlijk allang klaar mee bent. Aan de hand van datzelfde model wordt ook uitgelegd hoe je zonder strijd zaken effectief en duurzaam kunt veranderen in je houding en gedrag.
 
We gaan het in deze Kennisshop uitvoerig hebben over denken, emoties, gevoelens, de invloed vanuit je eigen verleden, het bewustzijn, je lichaam en de samenhang en samenwerking die daar tussen aanwezig is. We gaan leren zien hoe dat allemaal werkt en hoe je daar verandering in aan kunt brengen zodat al die dingen die je niet wilt ook niet meer gedaan worden….
Heb je vooraf vragen. Neem gerust contact op.