Wat is coaching nu eigenlijk?

Coaching is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner jou als cliënt (ook wel coachee genoemd) ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Het is een doelgericht en creatief proces gericht op het verbeteren van jouw prestaties en de kwaliteit van je werk en of leven.

We nemen beiden onze verantwoordelijkheid voor het proces. Jij als coachee krijgt tijdens het proces nieuwe inzichten door te reflecteren op je eigen kennis en (eventueel) op de kennis van de coach. Oude patronen worden inzichtelijk gemaakt waardoor er herkenning optreedt. Op deze manier wordt jij bekwamer in het bereiken van eigen doelen. Dit kan mogelijk worden gemaakt door middel van gestructureerde, gerichte interactie en het gebruik van passende tools en technieken.

De wortels van coaching liggen in de positieve psychologie. Hierbij ligt de nadruk op de mogelijkheden en niet op de onmogelijkheden.

Belangrijk in een coachtraject is het onderlinge vertrouwen.

Waar komt de term coach vandaan?

De term coach komt vanuit de Franse taal; coche. Coach is het Franse en later (rond 1500) Engelse woord voor een wagen om reizigers te verplaatsen van de ene naar de andere plaats. De besturing van de koets werd coaching genoemd. To coach staat voor het vervoeren van een waardevol persoon. In 1840 is het woord coach voor het eerst gebruikt in Oxford Engeland. Een privé-leraar doelde hiermee op de studenten die zich moesten voorbereiden op een tentamen. In 1889 werd de term overgenomen in de sportwereld. Iemand bedoelde met ‘to coach’ de begeleiding van het roeiteam. Het woord coaching kreeg steeds meer betekenis en kwam steeds meer tot leven. In 1988 was de term coaching volledig ingeburgerd.

× Contact via WhatsApp?