Training

De Bounderei begeleidt organisaties, teams en haar medewerkers om de onderlinge samenwerking en persoonlijke effectiviteit te verbeteren. Als onderdeel van de training maak ik o.a. graag gebruik van de Kernkwaranten van Daniel Ofman of ODC metingen. De aanleiding is vaak divers en dit maakt dat alles maatwerk is. Een aantal voorbeelden zijn:

 • Ik heb een nieuw team. Hoe zorg ik ervoor dat ze gaan samenwerken?
 • Er hebben veel personeelswisselingen plaatsgevonden. Hoe leren ze elkaar goed kennen?
 • Medewerkers geven elkaar onvoldoende feedback. Hoe organiseer ik dat?
 • Hoe zorg ik dat mijn HR adviseurs, managers of selecteurs goede selectiegesprekken voeren?
 • Ik vind het lastig resultaatgerichte gesprekken te voeren over niet concrete competenties (bijv. samenwerken). Hoe doe ik dat? En wie kan mij daarbij ondersteunen?

Voorbeelden van reeds ontwikkelde en gegeven trainingen zijn:

 • Kennen wij elkaar?
 • Ontdekken van persoonlijke en team kwaliteiten
 • Kleur bekennen als professional
 • Feedback training
 • Hoe integer ben JIJ?
 • Resultaatgerichte gespreksvoering
 • Praktische HR trainingen
 • Sollicitatietrainingen voor selecteurs
 • Verzuimtrainingen voor HR professionals en managers

Ik werk graag in niet al te grote groepen (max. 12) zodat ik rekening kan houden met individuele leerwensen. Een groep kan bestaan uit medewerkers. Maar ook uit MT-leden of HR professionals.

In de training is er een prettige afwisseling tussen theorie en zelfwerkzaamheid. Bij sollicitatietrainingen maak ik ook gebruik van een acteur. De theorie dient ter ondersteuning en ordening van het leerproces. Voortdurend haak ik in op de werksituatie van de deelnemers. Daardoor is de training sterk praktisch en inspirerend.

Als trainer train ik graag samen met co-trainers. Deze co-trainers komen uit de organisatie zelf voort. Deze co-trainers zijn later belangrijke ambassadeurs om de overgedragen kennis in de organisatie te blijven dragen. Nieuwe medewerkers wellicht zelf te trainen en/of bij te praten. Of mogelijke knelpunten op dit vlak te signaleren bij het bestuur / directie.

Het vormgeven van trainingen is altijd maatwerk. Wil je weten hoe we samen jouw team of organisatie naar een hoger level kunnen begeleiden? Maak dan een kennismakingsafspraak om te bepalen wat de Bounderei voor je kan betekenen.

Je kunt me mailen: info@debounderei.nl en je mag me natuurlijk ook bellen: 06-48380782

× Contact via WhatsApp?