Wie ben ik

Meer dan 25 jaar ben ik werkzaam geweest als senior HR-sparringpartner, senior (loopbaan) coach en trainer binnen de Rijksoverheid. Ik heb veel gezien en gedaan op het gebied van het inzetten en behouden van het menselijk kapitaal door coaching, training en de inzet van HR-instrumenten. Vele bestuursleden, managers en medewerkers heb ik ondersteund in diverse settingen.

Ik ben een daadkrachtig mensen mens. Gedreven in het vinden van mogelijkheden met een focus op de relevante zakelijke kant. Weet mensen met elkaar en met het werk in verbinding te brengen doordat ze zich gehoord voelen. Vanuit deze drijfveren ben ik altijd buitengewoon geïnteresseerd geweest in mensen en hun onderlinge interacties.

Vanuit deze gedrevenheid heb ik diverse opleidingen gevolgd. Na het volgen van een professionele coachopleiding en een loopbaancoachopleiding certificeerde ik mij als functiewaarderings deskundige (FUWASYS). Diverse train de traineropleidingen gevolgd waaronder Trainer Kernkwadranten van Daniel Ofman.

Jarenlang ben ik, lokaal maar later ook landelijk, procesbegeleider en selecteur geweest bij het aantrekken van leden Rechterlijke Macht en uitgegroeid tot specialist op het gebied van verzuimbegeleiding. Én ontwikkelde ik mij tot analytisch coach ODC® (level II). Dit heeft mij meer inzicht en diepgang gegeven in de persoonlijke- en groepsdynamiek van het intermenselijk handelen en denken.

Door mijn jarenlange ervaring heb ik een eigen methode ontwikkeld. Ik geef medewerkers praktische handvatten mee om hun eigen handelen en denken inzichtelijk te maken. Inzichtelijk op zowel individueel niveau als ook in teamverband. Dit inzicht geeft ruimte en rust, onderling begrip en dus overzicht. Overzicht in eigen natuurlijke en ontwikkelbare talent en kwetsbare kracht. Hierdoor weet je als medewerker hoe je je passie kunt volgen of hoe weer in balans te komen. Als werkgever weet je hoe een medewerker/team in te zetten t.b.v. het organisatiebelang.

De missie van De Bounderei:
Mensen in hun eigen kracht te zetten door
hun passie te laten ontdekken en balans te vinden!

Meer weten? Klik hier.

Ik ben een reiziger die een stukje meeloopt en daarna de
ander loslaat om zijn/haar passie te (leren) leven.

De Bounderei

Foto: Erica van den Hoorn ©

coaching

Erica van den Hoorn

× Contact via WhatsApp?