Berichten

De Bounderei, dramadriehoek

In welk gedragspatroon schiet jij? De rol van de redder (blog 3)

Deze keer gaan we het hebben over de rol van de redder in de dramadriehoek.

In mijn eerste en tweede blogs heb ik e.e.a. proberen uit te leggen hoe het zit met betrekking tot gedragspatronen waar we allemaal zomaar in kunnen vervallen. De ene persoon schiet vaker in de slachtofferrol en weer een ander schiet sneller in de (aan)klagersrol. In deze blog is de hoofdrol weggelegd voor de reddersrol.

Ook deze keer waren de reacties prachtig. Van herkenbaar tot doe ik dat? Ojee … Maar weet dat herkenning de eerste stap is naar duurzaam ander gedrag. Wanneer iemand in de (aan)klagersrol stapt wil hij/zij overheersen/winnen. Dit kan vanuit twee invalshoeken ontstaan. Vanuit de kindsrol, de persoon voelt zich aangevallen en gaat zich verdedigen. Of vanuit de ouderrol, de persoon gaat de ander de les lezen. Omdat deze persoon mondig lijkt gaan we vanuit een volwassen rol in het gesprek. Dit escaleert vaak omdat de (aan)klager in ofwel een kindsrol of ouderrol zit. Zichzelf niet is en contact eigenlijk niet mogelijk is. Ga er niet op in en wacht tot iemand ‘uit geraasd’ is. Pas dan ontstaat er ruimte voor een gesprek van volwassene tot volwassene.

(aan)klager vanuit de rol van ouder of kind)                   redder altijd vanuit de ouderrol                  slachtoffer altijd vanuit de kinderrol

De Bounderei, dramadriehoek

Deze keer meer uitleg over de rol van de redder

De redder is in de dramadriehoek de persoon die de problemen oplost. Hij/zij staat altijd voor de ander klaar, is behulpzaam, bemiddelt, gericht op harmonie en wil het conflict vermijden.

Dramadriehoek ,de rol van de redder ger

Wat zijn de kenmerken van de rol van redder?

Vaak is de redder de probleemoplosser. In feite wil hij/zij het probleem of de spanning oplossen binnen een relatie of een team. Redders zijn aardig, begaan, hartelijk, sociaal en inlevend. De communicatie uit zich in zaken als:

 • Ik help je wel
 • Laat mij dat maar regelen voor je
 • Je hebt mij nodig
 • Ik los het voor je op

De redder vindt het moeilijk om te begrenzen en nee te zeggen en heeft vaak weinig (te weinig) oog voor de eigen behoeften of wensen.

Helpen en redden als wijze van overleven

De redder heeft een manier gevonden om de eigen pijn of het eigen verdriet te vermijden of leefbaar te maken namelijk door: te helpen en te redden. Doordat hij de aandacht op de ander richt en probeert de pijn van de ander op te lossen, hoeft hij zijn eigen pijn niet aan te gaan.

Behoefte aan applaus

Vaak hebben redders grote behoefte aan applaus. Hun behoefte aan waardering, erkenning en respect en hun behoefte aan aandacht vervullen zij door altijd voor iedereen klaar te staan. Zolang de omgeving maar applaudisseert blijft de redder aan het werk om te redden en in feite tankt hij waardering in de zin van:

 • als jij er niet was geweest, was ik nooit zover gekomen
 • ik moest er niet aan denken dat we jou niet hadden

Het eindigt vaak in teleurstelling

Het lijkt een dankbare rol (meer dan dader en slachtoffer), omdat hij verwacht dat anderen hem dankbaar zijn en waardering tonen voor wat hij voor ze gedaan heeft. Helaas is dit meestal niet het geval en wordt de redder teleurgesteld. In het ergste geval voelt de redder zichzelf slachtoffer of vervult hij opeens de rol van aanklager of dader en dat uit zich in termen van: altijd stond ik voor hem klaar, ik heb alles voor hem/haar gedaan maar ze bekijken het maar.

Redder versus Slachtoffer en (Aan)klager

Ieder slachtoffer heeft een redder nodig. Redders genieten ervan om te helpen, zelfs als hier niet om gevraagd wordt. Is er geen slachtoffer in de buurt, dan zal de redder niet rusten voordat hij iemand gevonden heeft om voor te zorgen. Het zal niet als een verrassing komen dat de redder met open armen onthaald wordt door het slachtoffer; eindelijk iemand die voor mij gaat zorgen. Redders en slachtoffers versterken elkaar in gedrag.

De aanklager voelt zich ook superieur tegenover de redder omdat hij niet maar kan begrijpen waarom de redder, keer op keer, zo stom is om het slachtoffer te helpen. De meest voor de hand liggende reactie van de redder is dan ook dat hij nog meer zal gaan helpen; nu wetende dat de aanklager dit niet zal doen. Iemand moet toch dat arme slachtoffer helpen?

Uitputting dreigt

Wanneer de redder door zijn omgeving wordt herkend als redder, zal men vaak een beroep op hem doen. Hij lost het wel op immers. En omdat de redder moeite heeft met nee zeggen, kan dit tot uitputting, stress en burn-out leiden.

Herken jij jezelf of anderen in dit gedrag? Kijk maar eens goed om je heen. Je zult vast dingen herkennen. Volgende keer meer als afsluiting over “De winnaarsdriehoek“. Zie ook mijn blog over “Het slachtoffer” en “De (aan)klager“.

Wil je meer weten of wil je van jouw dominante reddersrol af? Neem dan contact met ons op!

De Bounderei, dramadriehoek

In welk gedragspatroon schiet jij?  De rol van het slachtoffer (blog 1)

Welke gevoel komt bij jou naar boven? 

In deze bijzondere tijd komen er allerlei verschillende gedragingen en gedachten naar boven die we tot op heden niet onder ogen wilden of durfden te komen. Of je nu:

 • met het hele gezin thuis zit, tegelijkertijd aan het werk bent en je kinderen lesgeeft
 • je helemaal alleen thuis bent en je in een sociaal isolement terecht bent gekomen (dit geldt voor ouderen maar zeker ook voor jongeren en alleen gaanden)
 • in een vitale sector werkt
 • je zorgen maakt over de toekomst

Gevoelens die naar boven komen en je tot op heden hebt weggeduwd kun je niet meer terugduwen. Je gevoelens kondigen aan dat ze gezien en gehoord mogen worden. Er is geen keuze meer dan je over te geven en er gehoor aan te geven. Hoe pijnlijk soms ook. Want verandering betekent: terugkijken, gedragspatronen herkennen, erkennen, doorleven, loslaten en nieuwe wegen inslaan. Dit wil niet zeggen dat je daarna ineens een ander mens bent. Wel ben je je meer bewust van wat je doet en wat je daadwerkelijk wil.

Relaties (privé en op het werk) kunnen je veel energie kosten. De oorzaak komt vooruit uit een bepaald patroon wat niet dienend is voor jou. Dit kan zelfs destructief zijn of worden. Vaak geven we de ander daarvan de ‘schuld’ terwijl de basis van dit gedrag bij onszelf ligt. Jij voelt de pijn, de boosheid, de angst, het wantrouwen, het verdriet. Om deze pijn uit ons eigen verleden maar niet te hoeven voelen gaan we een soort aangeleerd gedrag vertonen waardoor we telkens de pijn omzeilen.

Echter wanneer we een ander wijzen op zijn/haar fouten raak je hiermee de pijnpunten van een ander. Die gaat dit omzeilen en drukt vervolgens op jouw pijnpunten. De discussie/ruzie gaat vaak over ‘niets’ maar we zijn niet in staat om naar het geraakte in onszelf te kijken. Wanneer we in staat zijn dit wel te doen kan de emotionele laag er af en kunnen we zien welk gedrag we telkenmale vertonen. Dit is de weg nar verandering. Deze verandering geeft ruimte, rust en inzicht in ons persoonlijke handelen.

Als analytisch coach deel ik deze informatie graag met je om meer inzicht in dit proces te krijgen. Ik doe dit aan de hand van drie type rollen die voor ons allen zeer herkenbaar. Deze komen voort uit de Dramadriehoek welke is ontleend aan de Transactionele Analyse (TA), een benadering bedacht door Eric Berne in die jaren 50.

Vandaag gaat de eerste blog gaat over Het Slachtoffer. Volgende blog gaat over De Aanklager en aansluitend een blog over De Redder. En de laatste blog gaat over hoe we aan deze rollen kunnen ontsnappen,  “De Winnaarsdriehoek”.

"<yoastmark

 

De rol van slachtoffer

In de dramadriehoek stelt het slachtoffer zich weerloos op. Hij zoekt een ander om het op te lossen of om het voor hem te doen. Hij neemt geen verantwoordelijkheid voor zijn eigen situatie en vindt dat het hem allemaal is overkomen. Anderen hebben hem iets aangedaan en projecteert dit ook naar anderen.

Wat zijn de kenmerken van de rol van slachtoffer?

Onmacht en machteloosheid zijn kenmerkend voor deze rol. Anderen doen hem iets aan. Door iemand wordt de situatie veroorzaakt en het slachtoffer communiceert vaak een aantal zaken:

  • Ik ben niet goed genoeg of ik kan daar toch niets aan doen?
  • Het is allemaal mijn fout, ik kan het toch nooit goed doen!
  • Wat ik ook doe, het helpt toch niet, ze werken me allemaal tegen
  • Ja hoor dat heb ik weer!

(on)Macht en manipulatie

In feite is de onmacht die het slachtoffer laat zien een vorm van macht. De macht van de weerloze. Hij benut zijn onmacht om anderen te manipuleren en zover te krijgen dat ze voor hem in beweging komen. Het is een manier voor het slachtoffer om toch zijn zin te krijgen.  Het slachtoffer zal de redder aansporen om hem/haar te helpen en meestal lukt dat. Het ‘houten been’ gedrag: ik ka het niet, jij moet het doen.

Slachtoffer versus Redder en Aanklager

Het Slachtoffer gedraagt zich hulpeloos, reageert het liefst vanuit onmacht: ‘ze moeten altijd mij hebben’. Doet het Slachtoffer dat zielig genoeg dan voelt de Redder zich aangesproken. Roept hij irritatie op, dan wordt de Aanklager uitgedaagd. Als het Slachtoffer niet gehoord wordt en dus niet als slachtoffer behandeld wordt, zie je vaak dat het Slachtoffer verandert in de Aanklager.

Wijze van overleven

Hulpeloosheid en machteloosheid kan benut worden als wijze van overleven. Het moge duidelijk zijn dat het slachtoffer zijn gebrek aan zelfvertrouwen verbloemt door deze rol in te nemen. Hij vindt zichzelf minderwaardig en miskent de eigen mogelijkheden. In feite is het een vorm van pijn vermijden en eigen angsten verbloemen.

Opdracht:

Herken jij jezelf of anderen in dit gedrag? Kijk maar eens goed om je heen. Je zult vast dingen herkennen. Volgende keer meer over De aanklager”, daarna over “De redder” en als afsluiting over “De winnaarsdriehoek“.

Wil je meer weten of wil je van jouw dominante slachtofferrol af? Neem dan contact met ons op!

de bounderei talent organisatie

Kennisshops 8 februari en 14 maart 2020

KENNISSHOP

waarom doen intelligente mensen (soms) domme dingen?

of anders gezegd:

waarom doe jij soms dingen die je helemaal niet wil doen?

 

 • Zaterdag 8 februari van 10:00 – 16:00 uur in Zutphen
 • Zaterdag 14 maart van 10:00 – 16:00 uur in Zutphen

Door Rob Droog (Blijvend Anders) en Erica van den Hoorn (De Bounderei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAAROM DOE IK DAT TOCH ELKE KEER ZO….IK WIL HET ZO GRAAG ANDERS?

 
Dat is een hele goede vraag en als je het echt anders wilt gaan doen een vraag die je ook niet meer los moet laten. De waarom vragen zijn zeer zinvol en zeer welkom, zeker bij ons…
Wil je het echt weten hoe het komt, kom dan een dag luisteren en vragen stellen tijdens de Kennisshop van Blijvend Anders en van De Bouderei met als thema: waarom doen intelligente mensen (soms) domme dingen?
 
Tijdens deze Kennisshop krijgt u van A tot Z te horen en te zien waar die machten en krachten vandaan komen die je de dingen laat doen en laat zeggen die je niet wilt doen en niet wilt zeggen. Via een ontwikkeld model van Rob Droog behandelen we alle aspecten die tijdens de verschillende levensfases houding en gedrag doen ontstaan en in stand houden. Daarin zitten dus ook de oorzaken van houding en gedragingen waar je eigenlijk allang klaar mee bent. Aan de hand van datzelfde model wordt ook uitgelegd hoe je zonder strijd zaken effectief en duurzaam kunt veranderen in je houding en gedrag.
 
We gaan het in deze Kennisshop uitvoerig hebben over denken, emoties, gevoelens, de invloed vanuit je eigen verleden, het bewustzijn, je lichaam en de samenhang en samenwerking die daar tussen aanwezig is. We gaan leren zien hoe dat allemaal werkt en hoe je daar verandering in aan kunt brengen zodat al die dingen die je niet wilt ook niet meer gedaan worden….
Heb je vooraf vragen. Neem gerust contact op.