psychisch verzuim

Psychisch verzuim weer gestegen maar wat betekent dat voor u?

Let Het psychisch verzuim is in 2019 opnieuw gestegen terwijl het gemiddelde verzuimpercentage lijkt te stagneren. In circa 1 op de 3 gevallen zijn psychische klachten de oorzaak van ziekteverzuim. Vooral het stress gerelateerde verzuim is problematisch. Dit aandeel is inmiddels zo groot geworden dat het beroepsziekte nummer 1 is.

Iedereen heeft wel eens stress. Dat is op zich niet erg. Stress is zelfs goed. Hierdoor komt er adrenaline vrij om te kunnen presteren. Topsporters maken hier gebruik van. Een medewerker die continu stress ervaart, kan hij lichamelijke of psychische klachten krijgen en ziek worden. Letterlijk. En dat kan grote gevolgen hebben. Een werknemer met een burn-out of bore-out is gemiddeld 8 maanden niet of niet volledig inzetbaar op de werkvloer.

Kosten langdurig verzuim
Let wel: Een arbeidsongeschikte werknemer kost anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als zijn brutoloonkosten. Dat bedrag bestaat uit:

  • omzet/productie verlies
  • vervanging of extra werk door collega’s (overwerk)
  • verhoging van WIA premie voor alle medewerkers wanneer een zieke medewerker niet gere-integreerd wordt in de organisatie.

Signalen psychische klachten 
Het meest opmerkelijke is om signalen van psychisch verzuim te herkennen en tijdig actie te ondernemen. Hierdoor kan ziekteverzuim door stress en langdurig uitval worden voorkomen. Diverse signalen bij de medewerker kunnen duiden op psychische klachten met de kans op uitval:

  • voelt zich moe, komt mat over en heeft een lagere productiviteit
  • wordt steeds cynischer over de werkdruk, de werkactiviteiten en heeft veel moeite met veranderingen
  • is vaker ontevreden en sneller geïrriteerd dan anders
  • heeft steeds meer lichamelijke klachten. Een eventueel doktersbezoek draagt niet structureel bij tot herstel en beter functioneren
  • meldt zich vaker ziek.

Wat is het belangrijkste?
Het allerbelangrijkste is deze signalen op te merken en met de medewerker in gesprek te gaan. Terwijl de oplossing niet gelijk voor handen is, maar aandacht voor de medewerker zorgt voor sociale veiligheid. Aan het psychisch verzuim ligt vaak een gedragspatroon ten grondslag wat niet zomaar opgelost kan worden. Hiervoor kan analytische coaching een oplossing bieden, omdat deze methodiek streeft naar een toenemend inzicht in de problematiek van de medewerker zelf.

De Bounderei is specialist op het gebied van psychisch verzuim. Neem contact met ons op.

Zie ook mijn Blog over “Goed bedoelde initiatieven in een langdurig ziekteverzuim traject kan je als kleine ondernemer in grote financiële problemen brengen