Analytische coaching

Om tot daadwerkelijke blijvende gedragsverandering te komen is het noodzakelijk om antwoorden te vinden hoe onze emotionele worstelingen en problemen zijn ontstaan. Samen doorlopen we gebeurtenissen in jouw leven en gaan opzoek naar welke onbewuste processen en gedachtepatronen erachter schuil gaan. Wat maakt nu dat je niet doet wat je eigenlijk heel graag zou willen gaan doen? Waardoor raak jij nu precies geblokkeerd?

Dit proces noemen we analytisch coaching.

Er is aangetoond dat menselijk gedrag voor meer dan 90%
wordt aangestuurd vanuit het onbewuste
Levensthema

Met de methodiek analytische coaching zul je ervaren dat een (coach) vraag vaak voortkomt uit een onderliggend levensthema. Tijdens de gesprekken wordt helder dat het probleem, de wens of de vraag zijn oorsprong vindt in de eigen persoonlijkheid. Én niet is ontstaan door de omstandigheden, toeval of de ander. Dat zeggen we vaak wel. We projecteren ons eigen schaduw/tekortkoming op een ander of op een situatie. Zodra dit ontrafeld is komt er zicht op het ontstaan van het thema en waarom je het zo ervaart.

Vervolgens krijg je zicht op je gedragspatronen in relatie tot je persoonlijke thema. Hierdoor kan er een ontwikkeling plaatsvinden waardoor het mogelijk wordt dat je je niet meer laten leiden door ‘oud’ gedrag. Je bent in staat weer de regie te nemen in je eigen leven. Er kan hierdoor een blijvende gedragsverandering plaatsvinden.

Kortom op deze manier kom je bij de wortels van je vraag, om het dáár op te lossen. Weliswaar niet het symptoom, maar de oorsprong staat centraal om zo te worden wie je in wezen al bent.

Belangrijke uitgangspunten van de analytische coaching:

  • binnen elk mens spelen zich onbewuste processen af die zijn of haar gedachten, gedrag en de beleving beïnvloeden
  • elk mens streeft er (onbewust) naar die persoon te worden die hij werkelijk is en datgene te doen wat hij werkelijk wil en bij hem past
  • elk mens is uniek en heeft een unieke innerlijke beleving en betekenisgeving
  • de beleving van de buitenwereld is een afspiegeling van wat in onze binnenwereld leeft: zo binnen, zo buiten

Op basis hiervan ontdek je je bewuste en onbewuste motieven, drijfveren, wensen, gedachten, gevoelens en daden. Je analyseert de wijze waarop die elkaar onderling beïnvloeden. Samen ontdekken we hoe de verschillen tussen je ‘bewuste’ en je ‘onbewuste’ verband houden met je vraag.

Lees hierover meer in mijn blog.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

× Contact via WhatsApp?