Kernkwadranten

De Bounderei maakt ook gebruik van de Kernkwadranten van Daniel Ofman. Deze worden met name ingezet wanneer medewerkers elkaar nog onvoldoende kennen of willen ontdekken wat de kwaliteiten van hun eigen team is. Ook wordt deze methodiek ingezet bij selectiegesprekken. Een ultieme wijze om op een adequate wijze gesprekken te voeren.

Inleiding

Ieder mens heeft zijn kwaliteiten. Meestal kun je er voor jezelf, of voor anderen, makkelijk een aantal opnoemen. Kwaliteiten zijn echter niet geheel objectief. Wat voor de een als kwaliteit geldt, wordt door een ander misschien als vervelend ervaren. Kwaliteiten zijn namelijk afhankelijk van de situatie. Het kernkwadrant van Daniel Ofman laat zien hoe kwaliteiten zowel positief als negatief kunnen worden ervaren. Met dit model kun je jouw kwaliteiten gericht ontwikkelen.

Kernkwadrant door Daniel Ofman

Kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten zijn specifieke sterke kwaliteiten, waar iemand over kan beschikken, die typerend zijn voor de persoon. Deze eigenschappen maken hem of haar uniek en doen direct denken aan deze persoon. Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die niet aan te leren zijn en behoren tot de kern van een persoon, dit in tegenstelling tot vaardigheden. Je kunt kernkwaliteiten echter wel ontwikkelen en het kernkwadrant kan je hierbij helpen.

Valkuilen

Iedere kwaliteit heeft namelijk een schaduwkant. Kwaliteiten zorgen ervoor dat je doorschiet in een bepaalde eigenschap. Dit wordt de valkuil genoemd. Iemand die als kernkwaliteit zelfverzekerdheid heeft, kan hierin doorschieten en als arrogant worden gezien.

Uitdagingen

De uitdaging bij het ontwikkelen van een kernkwaliteit is om de positief tegenovergestelde kwaliteit te herkennen en bij te schaven. Het positief tegenovergestelde van zelfverzekerdheid is bijvoorbeeld de kwaliteit bescheidenheid.

Allergie

Een kernkwaliteit is niet alleen bepalend voor gebieden waarop een persoon zich nog kan ontwikkelen. Er is ook uit af te leiden waar potentiele conflicten met de omgeving kunnen ontstaan. Een allergie is een bepaalde eigenschap die iemand, met een specifieke kernkwaliteit, als lastig kan ervaren. Iemand die zelfverzekerd is, kan bijvoorbeeld moeilijk omgaan met iemand die timide is.

× Contact via WhatsApp?